Kripto slovar

51% ATTACK – 51% napad

Zelo velika pomanjkljivost PoW omrežij je, da so izpostavljena 51 % napadu. Posameznik ali skupina, ki bi nadzoroval-a 51% rudarskega bazena, bi si lahko zagotovil-a nadzor nad omrežjem in prosto manipuliral-a z glavno knjigo (blockchain) in omogočal dvojno porabo Bitcoina.

A

AIRDROP – Dostava

Izraz se nanaša na distribucijo digitalnih sredstev javnosti, bodisi zaradi uporabe nekega drugega žetona bodisi preprosto zaradi dejstva, da je na določeni javni verigi aktivni naslov denarnice.

ALGORITHM – Algoritem

Zaporedje nedvoumnih navodil, ki se uporabljajo za reševanje problema.

ALTCOIN – Alternativni kovanec, alternativna kriptovaluta

To je vsaka kriptovaluta razen Bitcoina. Bitcoin je bil prva in originalna kriptovaluta. Vse kriptovalute pooznejšega datuma so zato dobile pridevek alternativna.

AML (Anti Money Laundering) – Preprečevanje pranja denarja

Okvir, ki ga sestavljajo pravni in regulativni postopki za zmanjšanje toka sredstev, ki izvirajo iz nezakonitih ali dvomljivih dejavnosti.

API (Application Programming Interface) – Vmesnik za programiranje aplikacij

Del kode, ki omogoča da dve aplikaciji izmenjujeta informacije.

ARBITRAGE – Arbitraža

Arbitraža je praksa nakupa in prodaje digitalnega premoženja na dveh ali več trgih, z namenom doseganja dobička na račun različnih tržnih cen.

ASKING PRICE – Prodajna cena

Prodajna cena je najnižja cena, ki jo je prodajalec pripravljen sprejeti, ko trguje z digitalnimi sredstvi na borzi.

ASSET CLASS – Razred sredstev

Skupina naložb, ki imajo podobne značilnosti in za katere veljajo enaki zakoni in predpisi. V preteklosti so bile tri glavne skupine sredstev delnice, obveznice in denar ali instrumenti denarnega trga. Danes večina strokovnjakov za naložbe uvršča v skupine sredstev tudi nepremičnine, blago, terminske pogodbe, druge izvedene finančne instrumente in kriptovalute.

ATH (All Time High) – Najvišja vrednost

Najvišja vrednost kriptovalute v času njenega obstoja.

ATOMIC SWAP – Atomska zamenjava

Tehnologija pametnih pogodb, ki omogoča zamenjavo ene kriptovalute za drugo brez posrednika (npr. kriptomenjalnice).

B

BEAR MARKET – Medvedji trg

Izraz označuje trg, ki pada oziroma ima negativen trend.

BID PRICE – Ponujena cena

Cena, ki jo kupci ponudijo za digitalno sredstvo.

BITCOIN (BTC)

Bitcoin je digitalna valuta in plačilni sistem, ki ga je leta 2009 ustvaril Satoshi Nakamoto. Identiteta tvorca Bitcoina ni znana. Niti 10 let pozneje se ne ve, ali gre za resnično osebo, osebo, ki se skriva za vzdevkom, organizacijo, tajno združenje ali državo. Bitcoin omrežje je prva decentralizirano plačilno omrežje med končnimi uporabniki, ki deluje brez osrednjega organa/upravitelja in posrednikov. Transakcije so vpisane v javni knjigi, ki se imenuje Blockchain. 1 Bitcoin je sestavljen iz 100.000.000 satoshijev. Satoshi je najmanjša enota vrednosti pri Bitcoinu. 1 Satoshi je vreden 0,00000001 Bitcoina.

BITCOIN ADDRESS – Bitcoin naslov

Bitcoin naslov je podoben fizičnemu naslovu ali e-pošti, ki ga ima uporabnik Bitcoin denarnice. Gre za alfanumerični niz, ki označuje določeno lokacijo na javni knjigi, kjer se nahaja denarnica, iz katere se lahko pošilja, prejema in hrani Bitcoine. To je edini podatek, ki ga je potrebno zagotoviti pri plačilu z Bitcoini. Vsak naslov se uporabi le za posamezno transakcijo. Obstajata dva dela Bitcoin naslova: javni ključ (naslov) in zasebni ključ (del, ki uporabniku omogoča plačilo preko javnega ključa). Primer javnega Bitcoin naslova je: 1CKa7k7RtaV4TRRcnjciVndBS8hNG1G9ip

BITCOIN DOMINANCE – Prevlada Bitcoina

Razmerje med tržno kapitalizacijo Bitcoina in vsoto tržne kapitalizacije vseh kriptovalut, izražena v odstotkih.

BITCOIN MINING – Bitcoin rudarjenje

V tradicionalnih monetarnih sistemih vlade, kadar je to potrebno, preprosto natisnejo več denarja. V svetu kriptovalut denar ni natisnjen, temveč se odkriva. Računalniki po svetu “rudarijo” za kovanciin tekmujejo med seboj. Bitcoin transakcije se ne preverjajo takoj, saj bi bilo to nemogoče. Namesto tega se preverjajo v blokih. Omrežje in protokol sta narejena tako, da lahko uporabniki, ki rudarijo, najdejo blok vsakih 10 minut. Ko je transakcija vključena v uspešno najden blok, se šteje za preverjeno.

BITCOIN PIZZA – Bitcoin pica

Daljnega 22. maja 2010 je zelo lačni Laszlo Hanyecz prek spleta kupil dve pici za 10.000 BTC oziroma 41 USD. To je bil prvi znan nakup z Bitcoini v svetu. Bitcoin skupnost odtlej označuje 22. maj kot Svetovni dan Bitcoina. Sedem let kasneje je vrednost 10.000 BTC presegla vrednost 200 milijonov USD.

BLOCK – Blok

Blok je skupina transkacij Bitcoina, ki čakajo na obravnavo in se potrdijo naenkrat. Približno vsakih 10 minut bo rudar našel nov blok, ki bo potrdil vse BTC transakcije, ki so bile izvedene v 10 minutah.

BLOCK EXPLORER

Spletna stran, ki uporabnikom omogoča pregledovanje informacij o blokih, transakcijah, bilancah in zgodovini transakcij.

BLOCK REWARD – Nagrada za blok

Nagrada namenjena rudarju, ki je uspešno zaprl blok transakcije. Nagrada je lahko sestavljena iz kovancev in transakcijskih stroškov, odvisno od politike kriptovalute in tega, če so bili vsi kovanci že uspešno izkopani. Nagrada za blok se razopolovi, ko je izkopano določeno število blokov.

BLOCKCHAIN – Veriga blokov

Blockchain je obsežna, decentralizirana in razčlenjena javna knjiga, v kateri se beležijo transakcije kriptovalute, ki so izvršene v omrežju, v kronološkem vrstnem redu. Do nje imajo dostop vsi uporabniki kriptovalute. Namenjena je preprečevanju dvojne porabe kriptovalute in enostavnemu sledenju transakcij. Drugi izraz za Distributed Ledger Techology.

BULL MARKET – Bikov trg

Izraz označuje trg, ki raste oziroma ima pozitiven trend.

BTFD (Buy The Fucking Dip)

Kupi prekleto kriptovaluto, ko njena vrednost pada.

BOUNTY – Nagrada

Nagrada, ki jo razpiše skupina ali posameznik za spodbujanje določenega dela, obnašanja ali razvoja.

BUIDL – Gradi, razvijaj

Izraz, ki se nanaša na držanje glave navzdol in osredotočanje na razvoj projekta. Nastal je iz besede BUILD, podobno kot HODL iz besede HOLD.

BUY WALL – Nakupni zid

Eno ali več velikih naročil, ki so oddana po isti ceni v isti knjigi naročil na določenem trgu. Nakupni zid lahko ustvari premožni posameznik, skupina trgovcev ali institucija.

C

CANDLE – Sveča

Gre za zelene (pozitivne) in rdeče (negativne) stolpce vrednosti na grafu kriptovalut.

CENTRAL BANK – Centralna banka

Finančna institucija, ki deluje kot finačna avtoriteta in upravlja z valuto, obrestnimi merami in ponudbo denarja.

CIRCULATING SUPPLY – Količina denarja v obtoku

Število kripto kovancev ali žetonov, ki so javno dostopni in krožijo na trgu.

COIN – Kovanec

Kriptovaluta ali digitalni denar, ki je neodvisen od katere koli druge platforme, ki se uporablja kot sredstvo izmenjave vrednosti.

CONFIRMATION TIME – Čas potrditve

Čas, ki je pretekel od trenutka, ko je bila blokchain transakcija predložena v omrežje, in časa, ko je zabeležena v potrjeni blok. Z drugimi besedami, predstavlja celoten čas, ki ga mora uporabnik počakati, dokler njegova transakcija ni potrjena s strani rudarskega bazena.

CONSENSUS ALGORITHM – Algoritem soglasja

CREDENTIALS – Osebni podatki

Uporabniško ime, geslo, naslov e-pošte in drugo.

CRYPTO ASSET – Kripto sredstvo, premoženje

CRYPTOCURRENCY – Kriptovaluta

CRYPTO EXCHANGE – Kriptomenjalnica

To je spletna borza, kjer je mogoče trgovati s kriptovalutami.

CRYPTOGRAPHY – Kriptografija

Način shranjevanja in pošiljanja podatkov v obliki, tako da jo lahko prebere in obdeluje le prejemnik. Kriptografija je veja matematike, ki omogoča ustvarjanje matematičnih zapisov, ki zagotavljajo visoko stopnjo varnosti. Kriptografijo uporabljajo spletne trgovine in banke. V primeru kriptovalut se kriptografija uporablja kot zaščita pred tem, da bi uporabnik porabil sredstva iz denarnice drugega uporabnika ali da bi vplival na javno knjigo.

CUSTODY – Hramba

V kriptosvetu pomeni hrambo denarnice in sredstev, ki so v njej. Institucija, ki hrani sredstva drugih, drži tudi njihove zasebne ključe in ima odgovornost za varovanje premoženja svojih strank.

D

dAPP (Decentralized Applications) – Decentralizirane aplikacije

Aplikacije, ki delujejo na omrežjih P2P in ne na enem osrednjem računalniku. To omogoča, da programska oprema deluje na internetu, ne da bi jo nadzorovala ena sama oseba.

DCA (Dollar Cost Averaging)

Investiranje fiksnih zneskov USD v rednih časovnih intervalih ne glede na ceno. Namen takšnega načina investiranja je zmanjšanje vpliva volatilnosti naložbe in naložbenega tveganja.

DECENTRALIZED EXCHANGE – Decentralizirana kriptomenjalnica

Kriptomenjalnica, ki od uporabnikov ne zahteva, da deponira digitalna sredstva za začetek trgovanja in ne hrani sredstev uporabnika. Namesto tega uporabniki trgujejo neposredno iz lastnih denarnic.

DEFLATION – Deflacija

Gre za znižanje cen v gospodarstvu v daljšem časovnem obdobju. To se zgodi, kadar se dobava blaga ali storitev povečuje hitreje od ponudbe denarja ali ko je ponudba denarja omejena.

DELISTING – Izbris

Izbris je odstranitev digitalnega sredstva iz kriptomenjalnice. To se lahko zgodi zaradi odločitve ključnih ljudi določenega kripto projekta ali zato, ker sredstvo ne izpolnjuje več pogojev za kotacijo na kriptomenjalnici.

DIGITAL ASSET – Digitalno sredstvo, premoženje

DIGITAL CURRENCY – Digitalna valuta

DIGITAL FINANCIAL ASSET – Digitalno finančno sredstvo

DLT (Distributed Ledger Technology) – Blockchain tehnologija

Tehnologija razčlenjene glavne knjige.

DLT ASSET – DLT sredstvo

DOUBLE SPEND – Dvojna poraba

Ko se določena količina kovancev (npr. Bitcoina) porabi več kot enkrat. Običajno zaradi 51% napada.

DYOR (Do Your Own Research) – Prepričajte se sami

Pozanimajte se o potencialni naložbi (npr. v kriptovalute). Ne poslušajte drugih, kaj vam govorijo. Naredite raziskavo trga in na podlagi dejstev, ki ste jih pridobili, sprejmite odločitev o finančni naložbi.

E

ESCROW – Hramba

Dejanje, ko se sredstva zadržijo na računu tretje osebe, z anmenom zaščite pred nesinhronimi transakcijami.

F

FIAT CURRENCY – Fiat valuta

To je klasična ali tradicionalna valuta, ki ni fizično podprta s fizično vrednostjo. Takšna valuta ima vrednost samo zato, ker med ljudmi obstaja dogovor, da jo ima. Latinska beseda fiat pomeni “naj bo” oziroma “naj postane”. Za razliko od blagovne valute njena vrednost nima kritja na neki osnovi v materialnih dobrinah, ki jih je nemogoče ponarediti ali izdelati (npr. zlato ali srebro).

FOK (Fill Or Kill Order)

Naročilo za prodajo ali nakup, ki mora biti izvršeno takoj in v celoti ali pa bo preklicano.

FOMO (Fear of Missing Out) – Strah od zamude

Strah, da bomo zamudili pri investiranju sredstev (v kriptovaluto) in s tem zamudili znatno rast vrednosti svoje naložbe.

FUD (Fear, Uncertainty and Doubt) – Strah, negotovost in dvom

Stanje, ko se potencialni investitor boji, da bi kupil določeno kriptovaluto.

FUDSTER – Nekdo, ki širi FUD govorice

To je oseba, ki ga je strah, da vrednost kriptovalute ne bo zrasla in s tem ustrahuje druge investitorje.

G

GENESIS BLOCK – Izvirni blok

Blok geneze je prvi blok, ki je bil zabeležen na omrežju blockchain. imenujemo ga tudi Blok 0 ali Blok 1.

H

HASH – Ključ

Matematični proces, ki vzame spremenljivo količino podatkov in jih združi v krajšo izhodno fiksno dolžino. Funkcija razprševanja (hasking) ima dve pomembni lastnosti. Prva je ta, da je matematično izredno zahtevno ugotoviti, kateri so bili izhodniščni podatki, druga pa ta, da že sprememba najmanjšega detajla popolnoma spremeni končni rezultat. Obstaja kopica matematičnih algoritmov razprševanja hash vrednosti za dani niz podatkov. Ena preprostejših metod je formula za izračun zadnje kontrolne številke transakcijskega računa, kjer z eno ali več kontrolnimi številkami z veliko verjetnostjo eliminiramo napake pri ročnem vnosu podatkov.

HASH RATE – Hitrost iskanja ključev

Hitrost iskanja ključev je merilna enota procesorske moči omrežja Bitcoin. Omrežje mora izvajati intenzivne matematične operacije za varnostne namene. Ko omrežje doseže stopnjo iskanja ključev 10 Th/s, to pomeni da lahko generira in primerja 10 bilijonov ključev na sekondo.

HODL – Drži/Zadrži

Pred leti se je uporabnik nekega Bitcoin foruma zmotil pri črkovanju in zapisal besedo hold kot hodl. Kmalu je iz te besede nastal izraz Hold On for Dear Life, kar pomeni da ne glede na to, kaj se z vrednostjo kriptovalute zgodi, jo držimo v lasti in je ne prodajamo ali menjavamo.

HODLER – Oseba, ki drži

Oseba, ki hrani kriptovalute na dolgi rok, brez njene prodaje ali menjave.

I

ICO (Inicial Coin Offering) – Prvotna ponudba kovancev

Inovativen način zbiranja sredstev za zagon projekta s pomočjo kriptovalut.

INFLATION – Inflacija

Ko vrednost denarja pade v daljšem časovnem obdobju, zaradi česar se povišajo cene blaga in storitev. Posledica je padec kupne moči.

INTEROPERABILITY – Interoperabilnost

Koncept, ki omogoča povezljivost med različnimi DLT, da izkoriščajo svoje prednosti in različne primere uporabe.

IoI (Internet of Information) – Internet informacij

IoT (Internet of Things) – Internet stvari

IoV (Internet of Value) – Internet vrednosti

K

KYC (Know Your Customer) – Spoznaj svojega kupca

Običajen postopek v finančni industriji, ki omogoča podjetjem, da identificirajo svojega kupca in izpolnjujejo svoje obveznosti do državnih organov.

L

LAMBO – Skrajšana oblika besede Lamborghini

Številni kriptoinvestitorji in hodlerji si želijo nekoč s prodajo kriptovalute po znatno višji ceni od kupljene kupiti luksuzni italijanski športni avtomobil.

M

MARKET CAP(ITALIZATION) – Tržna kapitalizacija

Tržna vrednost celotne ponudbe kriptovalute v obtoku. Ta znesek dobimo, če pomnožimo celotno ponudbo kriptovalute v obtoku z njeno trenutno ceno.

MINING – Rudarjenje

Rudarjenje je proces, s katerim se transakcije določene kriptovalute zberejo, preverijo in evidentirajo v digitalno knjigo, imenovano blockchain.

MINING POOL – Rudarski bazen

Skupina rudarjev, ki skupaj rudarijo blok, nato pa si nagrado medsebojno razdelijo. Rudarski bazeni so koristen način za povečanje verjetnosti uspešnega rudarjenja blokov, ko se zahtevnost povečuje.

MOON / MOONING – Luna

Izraz za znatno rast vrednosti kriptovalute. Ko cena kriptovalute hitro raste, navdušenci kriptovalute pravijo, da bo šla do lune (to the moon). Ko cena kriptovalute nikakor noče zrasti, se isti sprašujejo: Kdaj bo luna? (When moon?)

N

NEW ASSET CLASS – Novi razred sredstev

P

PEER-TO-PEER (P2P) – Enak z enakim

Peer-to-peer se nanaša na sisteme, ki delujejo kot organizirane skupine tako, da vsakemu posamezniku dovoljujejo neposredno interakcijo z drugimi. V primeru kriptovalut je mreža zgrajena na tak način, da si lahko vsak uporabnik izmenja transakcije z drugimi uporabniki brez posrednika.

PoS (Proof Of Stake) – Dokaz o deležu

Alternativa dokazu o delu, pri kateri se uporabnikov obstoječi delež uporablja za izračun zneska, ki ga lahko rudari.

PoW (Proof Of Work) – Dokaz o delu

Uporaba dokaza o delu je ena od odločilnih in edinstvenih lastnosti, ki jih ima kriptovaluta Bitcoin. Rudarjem kovancev omogoča, da poskusijo neodvisno najti naslednji blok, in ko ga najdejo, se njihova rešitev prenese po celotnem sistemu. Vsem ostalim, ki sedaj imajo rešitev, ni več potrebno opraviti celotnega rudarskega dela, temveč le izvedejo kontrolo, ki dokazuje opravljeno delo rudarja, in najdeni blok s tem postane legitimen.

PRE-MINING – Pred-rudarjenje

Rudarjenje kovancev s strani izdajatelja kriptovalute preden je bila razdeljena med druge uporabnike.

PRIVATE KEY – Zasebni ključ

Skrito geslo, ki odklene kriptodenarnico. Uporabnik je ne sme razkriti drugim, saj s tem omogoči dostop nepoooblaščenim nad sredstvi v svoji kriptodenarnici. Dokazuje pravico uporabnika, da uporablja kriptovaluto iz svoje denarnice s kriptografskim podpisom. Za uporabnike, ki uporabljajo programsko opremo, je zasebni ključ shranjen v računalniku, v primeru spletne denarnice pa je shranjen na oddaljenih strežnikih. Zasebnega ključa se nikoli ne sme razkriti, saj omogoči uporabo kriptovalute iz denarnice.

PUBLIC KEY – Javni ključ

Alfanumerični niz, ki je javno znan. Ko je povezan z nizom v zasebni lasti oziroma zasebnim ključem, se uporablja kot podpis digitalne komunikacije. Vsaka kriptovaluta ima svoj javni naslov, ki je sestavljen iz niza črk in številk. Ta javni naslov deluje podobno kot bančni račun. Omogoča prejemanje in pošiljanje kriptovalut. Pomembno je vedeti, da za vsako kriptovaluto (npr. XRP, BTC, ETH) potrebujemo drugačen naslov. Pošiljanje ene kriptovalute na naslov druge kriptovalute privede do tega, da je znesek poslane valute za vedno izgubljen in ga ni možno povrniti.

R

REKT – Uničenje

Rekt je skrajšana oblika besede Wrecked, ki pomeni, da je nekaj popolnoma uničeno. Rekt se lahko reče tudi osebi, ki je izgubila ves fiat denar, ki ga je investirala v kriptovalute.

ROI (Return on Investment) – Donosnost naložbe

Uporablja se za oceno donosnosti investicije. Gre za razmerje med čistim dobičkom in čistim stroškom.

RUN – Beg ali premik

Pomeni ogromno spremembo vrednosti kriptovalute navzgor ali navdol. Izraz bull run pomeni skok vrednosti strmo navzgor. Bear run pomeni skok vrednosti strmo navzdol.

S

SATOSHI NAKAMOTO

Vzdevek (ali ime) osebe, skupine ali organizacije, ki je ustvarila Bitcoin.

SCAM / SCAMCOIN – Prevara / Lažna kriptovaluta

Lažna kriptovaluta, ki jo nekdo ponudi trgu, da bi z njeno pomočjo zbral željena sredstva za zagon poslovne ideje. Ko zberejo željena sredstva, izginejo, kriptovaluta pa propade.

SCAMMER – Prevarant

Oseba, ki prevara posameznike, da na njegov naslov pošljejo kriptovalute. Lahko gre za lažno zagonsko podjetje, piramidno shemo, lažno nborzo kriptovalut.

SHILL / SHILLING

Oseba, ki želi prepričati večje število potencialnih investitorjev, da je neka kriptovaluta vredna in bo prinesla dobiček.

SHITCOIN – Slaba kriptovaluta

Kriptovaluta, ki nima velike uporabne vrednosti ali ima izredno nizko ceno. Lahko gre tudi za ICO žeton start-up podjetja, ki mu takoj po začetni distribuciji kovanca vrednost občutno pade.

SMART CONTRACT – Pametna pogodba

Avtomatizirana pogodba, ki sproži določeno dejanje, ko so izpolnjeni vnaprej določeni pogoji. Primer: Ko je izpolnjen pogoj C, se sredstva nakažejo od A proti B.

STABLECOIN – Stabilna valuta

Kriptovaluta, pri kateri je cena vezana na določeno osnovno valuto. Primer: 1 USDT = 1 USD

T

TICKER – Oznaka

Oznaka, simbol ali okrajšava, ki se nanaša na kriptovaluto na trgu.

TLT (Think Long Term) – Razmišljaj na dolgi rok

Pomeni, da moramo na investicijo v kriptovaluto gledati dolgoročno. Na kratek ali srednji rok lahko sicer utrpimo izgubo, dolgoročno pa investicija deluje zelo obetavno.

TOKEN SALE – Prodaja žetonov

Izdaja žetonov v zameno za drugo kriptovaluto. Tudi ICO.

TOTAL SUPPLY – Celotna ponudba

Izraz se nanaša na celotno število kovancev ali žetonov, ki obstajajo in so ali v obtoku ali zaklenjeni.

TPS (Transactions Per Second) – Število transakcij na sekundo

Podatek se nanaša na število transakcij, ki jih lahko blockchain obdela v sekundi.

TRANSACTION FEE – Provizija za transakcijo

Majhna pristojbina, ki se obračuna pri pošiljanju XRP preko XRP Ledgerja. Pri XRP je pristojbina za transakcijo izjemno nizka – 10 kapljic (10 drops).

V

VERIFICATION CODE – Koda za preverjanje

Koda poslana na drugo napravo zaradi preverjanja identitete osebe, ki se vpisuje na račun. Uporablja se pri 2FA.

VIRTUAL ASSET – Virtualno sredstvo, premoženje

VIRTUAL CURRENCY – Virtualna valuta

VOLATILITY – volatilnost

Kako hitro in v kakšnem obsegu se spremeni cena digitalnega sredstva. Običajno se izračuna kot standardna deviacija v letnem donosu sredstva v določenem časovnem obdobju.

W

WALLET – Denarnica

Kriptodenatnica je digitalna oblika denarnice, v kateri hranimo klasični denar. Kriptodenarnica vsebuje zasebni ključ, ki uporabniku omogoča uporabo kriptovalute. Kriptodenarnica lahko prikaže stanje kriptovalut, ki jih vsebuje, in uporabniku omogoča, da plača oziroma pošlje določen znesek izbranemu upravičencu, tako kot z dejansko denarnico. Lahko se nahaja v fizični obliki, na spletu ali na računalniku.

WEAK HAND – Šibka roka

Investitor, ki brezglavo proda kriptovaluto, ko je v izgubi. Nekdo, ki ni hodler.

WHALE – Kit

Kiti so osebe ali skupine, ki imajo večjo količino kriptovalut. Z njhovo prodajo ali nakupom lahko manipulirajo z vrednostjo kriptovalut.