XRP ali Ripple? V čem je razlika?

XRP ali Ripple? V čem je razlika?

Novinci v kripto prostoru se vsakodnevno srečujejo z izrazi, ki so jim tuji in nerazumljivi. Bitcoin, blockchain technology ali mining so le nekateri izmed strah vzbujajočih izrazov, ki ljudem brez tehničnega znanja vzbujajo nelagodje ali nezaupanje. To je povsem normalno. Ljudje se bojijo tistega, česar ne razumejo.

Vendar ta čustva niso nova. Vsaka tehnološka inovacija v zgodovini je povzročila podobne odzive med ljudmi. Parni stroj, lokomotiva, parnik, avtomobil, letalo, satelit, vesoljsko plovilo, elektrika, telegraf, telefon, radio, televizija, računalnik, internet, mobilna telefonija, mobilno bančništvo, robotika in umetna inteligenca so danes nekaj samoumevnega, včasih pa so se jih ljudje otepali kot hudič križa.

Podobno se dogaja z inovacijami, ki peljejo človeštvo na pot druge internetne revolucije. Prvo fazo razvoja interneta (Internet informacij) je zaznamoval vzpon tehnologij, ki so poenostavile komunikacije in izmenjavo informacij. Drugo fazo razvoja interneta (Internet vrednosti) bo zaznamoval prihod tehnologij, ki bodo omogočile izmenjavo vrednosti v realnem času, podobno, kot si je danes mogoče izmenjevati informacije.

Pomemben del teh novih tehnoloških rešitev sta XRP in Ripple, zato bomo v nadaljevanju poskušali razjasniti nekatere nejasnosti, ki spremljajo dva pomembna pojma v kripto prostoru. Prevelika tekmovalnost med različnimi blockchain skupnostmi in nepoznavanje tehnologije, ki stoji za digitalnim sredstvom XRP (in Ripplovimi produkti) imata za posledico širjenja strahu, negotovosti in dvoma med investitorji v najboljše digitalno sredstvo, ki je bilo kadar koli ustvarjeno.

POVEZAN ČLANEK: Kaj je XRP?

POVEZAN ČLANEK: Kaj je Ripple?

XRP logo (levo) in Ripple logo (desno)

XRP ALI RIPPLE?

Izraza XRP in Ripple se v javnem medijskem prostoru pogosto uprabljata kot sopomenki, čeprav ne označujeta isto stvar in ju ne moremo preprosto zamenjevati med seboj. V čem je pravzaprav razlika?

XRP je kriptografsko zavarovano digitalno sredstvo, ki je bilo ustvarjeno na odprtokodni tehnologiji razčlenjene glavne knjige, imenovani XRP Ledger.

XRP uporabljajo banke, plačilna podjetja in druge finančne institucije zaradi zniževanje stroškov pri čezmejnih plačilih in za vstop na nove trge. XRP se lahko uporablja kot hranilec vrednosti, menjalno sredstvo, plačilno sredstvo. XRP lahko nastopa kot premostitvena valuta med dvema različnima valutnima paroma.

Ripple je plačilno podjetje iz San Francisca (ZDA), ki uporablja tehnologijo razčlenjene javne knjige in digitalno sredstvo XRP kot del svojih tehnoloških rešitev.

Ripple ni edino podjetje, ki uporablja XRP Ledger, saj gre za odprtokodno tehnologijo, ki jo lahko uporablja vsak brez prethodnega povabila, saj ni centralnega organa, ki bi ga podelil.

Nepoznavanje razlik med nazivoma navadno pripelje do tega, da ljudje poizvedujejo o podjetju Ripple, čeprav mislijo na XRP, tretjo največjo kriptovaluto po tržni kapitalizaciji (maj 2019).

NALOŽBA V XRP IN RIPPLE

Naložba v XRP pomeni nakup digitalnega sredstva XRP. Naložba v Ripple pomeni pridobitev lastniškega deleža podjetja Ripple.

XRP

XRP Ledger je razčlenjena glavna knjiga ali blochchain, ki je v 6 letih svojega obstoja brez kakršnih koli težav zaključila več kot 47 milijonov ledgerjev. Digitalno sredstvo XRP, ki domuje na XRP Ledgerju, omogoča skorajda takojšnjo izmenjavo vrednosti.

XRP Ledger vsebuje eno izjemno funkcijo – decentralizirano menjalnico. Menjava na XRP Ledgerju poteka P2P in avtomatično, brez posrednikov in skritih stroškov. XRP Ledger je pravzaprav prvi odprti in univerzalni prevajalec denarja, saj omogoča iskanje najcenejših in najbolj učinkovitih plačilnih poti.

XRP je bil ustvarjen kot digitalno sredstvo za plačila, saj poravnava transakcije v 3 do 4 sekundah, ob izjemno nizkih stroških transakcij, veliki razširljivosti (1500 transakcij/sekundo) in energetski učinkovitosti.

XRP je najboljše digitalno sredstvo za plačila

Razvijalci XRP Ledgerja so ustvarili 100 milijard enot XRP. To je maksimalno število XRP, ki bo kadarkoli obstajalo, saj protokol na XRP Ledgerju ne omogoča kreiranje dodatnih enot XRP. Digitalno sredstvo XRP se ne more rudariti kot Bitcoin, saj ne počiva na Dokazilu o delu, ampak na Algoritmu soglasja.

Tvorci XRP (Jed McCaleb, Arthur Britto, Chris Larsen) so se s Pogodbo ustanoviteljev zavezali, da bodo 20% XRP zadržali zase, preostalih 80% pa podarili novo ustanovljenemu podjetju Opencoin (kasneje preimenovanemu v Ripple Labs / Ripple).

RIPPLE

Čeprav ima podjetje Ripple še vedno v lasti velik delež celotne razpoložljive količine XRP, to še ne pomeni, da ima nadzor nad XRP Ledgerjem. H kodi XRP Ledgerja lahko prispevajo vsi, ki to želijo, ne glede na to ali gre za posameznike, institucije, Ripple ali druga podjetja.

Protokol je izrecno zasnovan tako, da preprečuje, da bi katera koli stranka postala nepogrešljiva in ne vsebuje nobenega mehanizma, ki bi udeležencu omogočil, da omeji ali prepove dostop drugim.

XRP Ledger lahko uporablja vsakdo brez prethodnega povabila, saj ni centralnega organa, ki bi ga podelil. Noben udeleženec tudi ne more ustaviti ali omejiti transakcij drugih udeležencev.

ESCROW

Zaradi zagotavljanja likvidnosti in zdravja XRP trga, so se v podjetju Ripple maja 2017 zavezali, da bodo večji del XRP, ki jih ima podjetje v lasti, dali v hrambo. Dano zavezo so izpolnili decembra 2017, ko so zaklenili 55 milijard XRP na ločen, kriptografsko zavarovan račun.

Funkcija Escrow na XRP Ledgerju namreč omogoča strankam, da zaklenejo željeno količino XRP za določen čas oziroma dokler niso izpolnjeni določeni pogoji.

Ripple je s pomočjo omenjene funkcije zaklenil 55 milijard XRP s 55 ločenimi pogodbami v višini 1 milijarde XRP, ki se iztečejo vsakega prvega dne v mesecu, začenši z januarjem 2018 (mesec 0). Zadnja, 55. pogodba, se tako izteče julija 2022 (mesec 54).

Po preteku vsake izmed 55 pogodb bo odklenjena 1 milijarda XRP, s katero bo Ripple zagotavljal, da bo na trgu v vsakem trenutku dovolj razpoložljive količine XRP. Odklenjena količina XRP bo na trgu ponujena potencialnim institucionalnim investitorjem. Vso količino XRP, ki v tekočem mesecu ne bo dobila novega lastnika, bo Ripple konec meseca vrnil v hrambo, na konec rotacije (mesec 55).

Z uporabo funkcije Escrow je odpravljena bojazen, da bi Ripple preplavil trg z ogromno količino XRP, ki jih ima v lasti. Delež XRP, ki ga ima podjetje v lasti, je mogoče preverjati v javno objavljenih četrtletnih poročilih podjetja.

SWIFT

Ripple je bil ustanovljen kot plačilno podjetje, ki bi na trgu čezmejnih plačil izpodrinilo monopolno pozicijo belgijskega podjetja SWIFT, ki ima več kot 46 let izkušenj, 3000 zaposlenih in 10000 partnerskih bank in finančnih institucij v 200 neodvisnih državah in ozemljih.

Ripple želi poravnavati institucionalna, čezmejna plačila z digitalnim sredstvom XRP. Uporaba univerzalnega plačilnega sredstva v mednarodnem plačilnem prometu bi pomenila veliko in pozitivno spremembo, saj bi odstranila potrebo po vezavi ogromnih denarnih sredstev na nostro-vostro računih in izboljšala likvidnost udeležencev.

Da bi odpravili pomankljivosti in slabosti v obstoječem čezmejnem plačilnem prometu so pri Ripple razvili RippleNet.

RIPPLENET

RippleNet je globalno plačilno omrežje, ki so ga pri podjetju Ripple razvili na podlagi XRP Ledgerja. Tu je potrebno povdariti, da je XRP Ledger odprtokodno omrežje, ki pripada vsem, medtem ko je RippleNet izključno last podjetja Ripple.

RippleNet povezuje banke, plačilna podjetja, finančne institucije, borze digitalnih sredstev, korporacije in druge udeležence v mrežo, ki omogoča hitre, enostavne, zanesljive in cenovno konkurenčne transakcije na globalnem nivoju.

Ripple s svojo plačilno mrežo RippleNet gradi obsežen plačilni sistem, ki bo izkoristil XRP kot univerzalno sredstvo za poravnave. XRP bo udeležencem omogočil likvidnost na zahtevo.

Ripple svojim strankam ponuja 3 glavne produkte:

  • xCurrent – Programska rešitev, ki bankam omogoča takojšnjo poravnavo čezmejnih plačil s sledenjem od konca do konca.
  • xRapid – Nizkocenovna likvidnostna rešitev, ki jo poganja XRP. Drastično izboljšuje likvidnost uporabnika.
  • xVia – Preprost API dostop do RippleNeta za izvrševanje plačil v realnem času, obogaten z informacijami, kot so računi ipd.

Če povzamemo:

Ripple ni XRP in XRP ni Ripple.