XRP

Kriptovaluta ni samo Bitcoin. Deset let po tem, ko je svet prvič slišal za Bitcoin, se je pionirju med kriptovalutami pridružilo že več kot 2000 drugih kriptovalut oziroma digitalnih sredstev. Njihovo število je zelo težko natančno določiti, saj se praktično vsak dan pojavi kak nov blockchain projekt s spremljajočo kriptovaluto.

Najbolj točne podatke o številu kriptovalut nam dajejo spletne strani, ki spremljajo dogajanja na trgih, kjer se trguje s kriptovalutami. Coinmarketcap poroča o 2189, Livecoinwatch o 2344, Coinpaprika pa o 2561 kriptovalutah (Maj 2019).

Ena izmed številnih alternativ Bitcoina je tudi kriptovaluta po imenu XRP. Navdušenci nad kriptovalutami so med proučevanjem XRP hitro ugotovili, da ta po svojih tehničnih značilnostih in možnostih praktične uporabe močno izstopa iz množice kriptovalut.

XRP logo

KAJ JE XRP?

XRP je kriptografsko zavarovano digitalno sredstvo, ki je bilo ustvarjeno na decentraliziranem odprtokodnem kriptografskem ledgerju, imenovanem XRP Ledger.

XRP uporabljajo banke, plačilna podjetja in druge finančne institucije zaradi zniževanje stroškov pri čezmejnih plačilih in za vstop na nove trge. XRP se lahko uporablja kot hranilec vrednosti, menjalno sredstvo, plačilno sredstvo. XRP lahko nastopa kot premostitvena valuta med dvema različnima valutnima paroma.

XRP je bil ustvarjen kot digitalno sredstvo za (čezmejna) plačila. Bankam in drugim finančnim institucijam omogoča vršiti čezmejne transakcije na hiter, poceni in zanesljiv način. Njegovi kreatorji so ga ustvarili z namenom, da bi postal posrednik med različnimi fiat (klasičnimi) in kripto valutami, ki obstajajo v svetu.

XRP lahko uporablja tudi vsak posameznik, ki poseduje kriptografske ključe in ima povezavo z internetom. Tedaj lahko prejema, poseduje in pošilja “zerpe” komurkoli.

Glavne značilnosti XRP so:

 • velika hitrost (transakcije poravnava v 3 do 4 sekundah)
 • nizki stroški transakcij (0,0004 USD)
 • velika razširljivost (1500 transakcij/sekundo)
 • zanesljivost transakcij
 • energetska učinkovitost
XRP je najboljše digitalno sredstvo za plačila

Kaj pomeni kratica XRP? Črka “X” označuje standardno predpono valute, ki ni nacionalna. Črki “RP” označujeta “ripples”, s katerima so kreatorji poimenovali digitalno valuto ob njenem nastanku leta 2012. Od leta 2013 naprej je znana kot XRP (angleška izgovorjava: eks-ar-pi). Nekateri člani XRP skupnosti jo ljubkovalno imenujejo tudi “zerp”.

NASTANEK XRP

Jed McCaleb, eden od kasnejših ustanoviteljev podjetja Ripple, je idejo o bodočem XRP Ledgerju predstavil na forumu Bitcointalk maja 2011, kjer ga je s projektom Ripple seznanil Mike Hearn. Originalni projekt Ripple, ki je nastal že leta 2004, je delo Kanadčana Ryana Fuggerja, ki je oblikoval kreditno mrežo, v kateri je bil ves denar predstavljen kot dolg.

POVEZAN ČLANEK: XRP ali Ripple? V čem je razlika?

Jed McCaleb je želel ustvariti bolj decentraliziran sistem od tistega, ki si ga je zamislil Fugger, zato je k sodelovanju povabil dva izjemna razvijalca, ki sta mu pomagala razviti XRP Ledger. David Schwartz se je projektu pridružil novembra 2011, Arthur Britto pa februarja 2012. Schwartz in Britto sta napisala prvo delovno verzijo zamisli in določila temeljna načela, na katerih počiva XRP Ledger.

Kako je nastal XRP Ledger

Razvijalci XRP Ledgerja so ustvarili 100 milijard enot XRP. To je maksimalno število XRP, ki bo kadarkoli obstajalo, saj protokol na XRP Ledgerju ne omogoča kreiranje dodatnih enot XRP. Digitalno sredstvo XRP se ne more rudariti kot Bitcoin, saj ne počiva na Dokazu o delu, ampak na Algoritmu soglasja.

Tvorci XRP – Jed McCaleb, Arthur Britto, Chris Larsen – so se s Pogodbo ustanoviteljev zavezali, da bodo 20% XRP zadržali zase, preostalih 80% pa podarili novo ustanovljenemu podjetju Opencoin (kasneje preimenovanemu v Ripple Labs / Ripple).

PODOBNOSTI MED XRP IN BITCOINOM

Tako XRP kot Bitcoin sta kriptovaluti. Kriptovaluta je virtualna valuta ali digitalno sredstvo, ki je namenjena menjavi. Ta za zaščito, preverjanje in potrjevanje transakcij uporablja kriptografijo. Zgodovina vseh transakcij s kriptovaluto mora biti na voljo v verigi blokov (blockchain) ali v glavni knjigi (ledger).

Zgodovina Bitcoin transakcij se beleži v verigo blokov, zgodovina XRP transakcij pa se beleži v glavno knjigo.

Za obe kriptovaluti je značilno, da nihče ne jamči za njuno vrednost. To pomeni, da vam nihče ni dolžan nadomestiti razliko med nakupno ceno Bitcoina in njeno sedanjo vrednostjo, v kolikor ta pade na raven, ki je nižja od njene nakupne vrednosti. Cena Bitcoina in XRP je povsem odvisna od tržne dinamike.

Tu se podobnosti med XRP in Bitcoinom končajo. V vseh drugih pogledih obstajajo med dvema kriptovalutama velike razlike.

RAZLIKE MED XRP IN BITCOINOM

 • Protokol

XRP Ledger temelji na modelu Algoritmu soglasja, Bitcoin pa na modelu Dokaza o delu. XRP se za razliko od Bitcoina ne rudari. Zaradi tega XRPL omrežje ni izpostavljeno 51 % napadu in omogočanju dvojne porabe. XRP Ledger za potrjevanje transakcij ne potrebuje energetsko potratnega rudarjenja. Transakcije na XRP Ledgerju potrjujejo validatorji. Validator na XRP Ledgerju lahko postane vsak, ki to želi.

 • Decentralizirana menjalnica (DEX)

XRP Ledger je odprtokodna tehnologija glavne knjige, ki jo lahko uporablja vsak, ki ima dovolj tehničnega znanja. Na XRP Ledgerju lahko vsak, ki to želi in zmore, ustvari svoje lastne kripto kovance ali žetone. Prednost obstoja teh kovancev na XRP Ledgerju je, da se ti poravnavajo s hitrostjo XRP Ledgerja in ne s hitrostjo drugih, počasnejših omrežij (npr. BTC ali ETH).

Možnost ustvarjanja žetonov na XRP Ledgerju olajša njihovo trgovanje na decentralizirani menjalnici, ki je del XRPL. Za takšno izdajo žetonov se običajno odločajo kriptomenjalnice, ki izdajajo svoje vnočljive žetone, ki jih je mogoče zamenjati za druge kovance ali žetone.

Žetone lahko na XRP Ledgerju ustvarijo tudi tisti, ki želijo na XRP Ledgerju zbrati sredstva z izdajo začetne ponudbe kovancev (ICO).

 • Funkcija Escrow

Escrow (hramba) je še ena priljubljena funkcija na XRPL. Vsak uporabnik (lastnik) XRP lahko s pomočjo escrow funkcije zaklene, shrani oziroma deponira željeno število XRP za določeno časovno obdobje, vse dokler ni izpolnjen časovni pogoj.

Količina XRP, ki je na ta način deponirana, postane uporabniku nedostopna do izbranega datuma. Nekateri lastniki XRP se odločijo na takšno obliko hrambe XRP, ko želijo zaščititi svoje digitalno premoženje, namenjeno potomcem do njihove polnoletnosti.

Na podoben način je tudi podjetje Ripple zaklenilo levji delež XRP (55 milijard enot), ki jih ima v svoji lasti.

POVEZAN ČLANEK: Kaj je Ripple?

Vse escrow pogodbe, ki so bile ustvarjene na XRP Ledgerju, lahko spremljamo na spletni strani Ledger Exposed.

Escrow pogodbe
 • Plačilni kanali

XRP Ledger lahko obdeluje 1500 transakcij na sekundo (1500 TPS), če je vsaka transakcija izvedena na ledgerju. Takšen obseg transakcij močno prekaša število transakcij Bitcoinovega omrežja, ki lahko obdeluje le 6 transakcij na sekundo.

Razvijalci XRP Ledgerja načrtujejo tudi horizontalno razširljivost XRP omrežja, kar bi odstranilo zgorno mejo v številu transakcij, ki jih je mogoče obdelati. Da bi dosegli horizontalno razširljivost omrežja, so razvili funkcijo imenovano plačilni kanali.

Ta funkcija omogoča uporabniku, da odpre kanal tako, da da na stran nekaj XRP. Uporabniki tega kanala lahko kasneje vložijo zahtevek proti lastniku kanala. Prejemnik lahko zahtevke preveri, ne da bi sodeloval z XRP Ledgerjem. To je znano kot asinhrono obdelovanje transakcij, saj se zgodi zunaj kakršnih koli omejitev soglasja na XRP Ledgerju. Individualne zahtevke lahko nato poravna uporabnik, ki pošlje transakcijo v razsutem stanju na XRP Ledgerju.

Zaradi te funkcije lahko veliki plačilni procesor, kot je VISA, obdeluje poljubno število transakcij, ki jih omejuje le uporabljena strojna oprema in hitrost preverjanja kriptografskih podpisov.

 • ILP transakcije

Avtorji XRP Ledgerja in Interledger Protocola so prepričani, da lahko s pomočjo omenjenih tehnologij uspešno obdelujemo milijarde transakcij na sekundo brez centralnega organa.

Možnost takšne horizontalne in vertikalne frazširljivosti, visoka zanesljivost obdelave in gotovost poravnav so lastnosti, ki so pritegnile mnoge banke, plačilna podjetja in druge finančne institucije, ki iščejo rešitve za boljše pozicioniranje na globalnem trgu.

VARNOST XRP LEDGERJA

XRP je kriptovaluta, ki je namenjena menjavi ene valute za drugo. Valuta, za katero lahko zamenjamo XRP, je lahko klasična (fiat) valuta ali pa druga kriptovaluta. To pa ni njegova edina funkcija, saj XRP opravlja tudi vlogo varuha XRP Ledgerja pred napadi DDOS.

Pogosta taktika hekerjev, ko ti napadajo odprto omrežje, je poplavljanje sistema z več milijoni majhnih transakcij, s čimer preobremenijo omrežje in znižajo njegovo učinkovitost.

Razvijalci XRP Ledgerja so zaščitili omrežje pred napadi take vrste tako, da se pri vsaki transakciji porablja majhna, skoraj neznatna količina XRP. Najnižja cena transakcije trenutno znaša 10 drops (kapelj). Vsaka kaplja je 1 milijoninka XRP. Ta znesek je lahko tudi višji, poredvsem v času večje obremenjenosti omrežja.

Potencionalni napadalec, ki bi želel preplaviti XRPL omrežje z ogromno količino transakcij, bi se srečal s hitro naraščajočimi stroški, zaradi česar bi napad neslavno spodletel. Do sedaj ni bilo niti enega samega uspešnega DDOS napada na XRP Ledger.

ZMOGLJIVOSTI XRP LEDGERJA

Hitrost

Hitrost transakcij na XRP Ledgerju je edinstvena v kripto prostoru. XRP Ledger za potrjevanje transakcij uporablja Algoritem soglasja, ki se je pokazal za veliko učinkovitejšega od modela Dokaza o delu (tega uporablja Bitcoinov blockchain), zaradi česar je hitrost poravnav le 3-4 sekunde.

Hitrost XRP

Razširljivost

XRP Ledger lahko obdeluje 1500 transakcij na sekundo (1500 TPS), če je vsaka transakcija izvedena na ledgerju. Takšen obseg transakcij močno prekaša število transakcij Bitcoinovega omrežja, ki lahko obdeluje le 6 transakcij na sekundo.

Razširljivost XRP

Zanesljivost

Poleg visoke hitrosti transakcij se XRP Ledger lahko pohvali tudi z veliko zanesljivostjo, saj je bilo v 6 letih zaključenih več kot 47 milijonov ledgerjev brez enega samega incidenta.

Zanesljivost XRP

Energetska učinkovitost

Bitcoinov blockchain in druga omrežja, ki delujejo po modelu Dokaza o delu temeljijo na ogromni in naraščajoči količini električne energije, potrebni za zaščito omrežja.

Nedavna študija, ki je proučevala energetsko porabo Bitcoin, Ethereum, VISA in XRP omrežja, je ugotovila, da je energetsko daleč najbolj učinkovito omrežje XRP. To je še posebej pomembno v času, ko se ljudje čedalje bolj zavedajo problema onesnaževanja okolja in se obračajo stran od okoljevarstveno neučinkovitih poslovnih modelov.

Letna poraba elektrike (zgoraj) in stroški transakcij (spodaj) v omrežjih BTC, ETH, VISa in XRP

DRUGE LASTNOSTI XRP LEDGERJA

Decentralizacija

V kriptoprostoru je pogosto slišati glasove, da je model Dokaza o delu, na katerem temeljita omrežji Bitcoina in Ethereuma, decentraliziran model, medtem, ko naj bi bil XRP Ledger centraliziran.

Resnica je, da je model Dokaza o delu spremenil nekdaj močno decentralizirano omrežje v omrežje, v katerem nekaj največjih rudarskih bazenov nadzoruje več kot polovico moči, potrebne za potrjevanje transakcij.

V primeru Bitcoin omrežja 4 največji rudarski bazeni obvladujejo 52,5 %, v primeru Ethereum omrežja pa 3 največji rudarski bazeni obvladujejo 60,8% moči potrebne za potrjevanje transakcij.

To pomeni, da nad omrežjema Bitcoina in Ethereuma vseskozi visi grožnja pred potencialnim 51% napadom, do katerega bi prišlo, ko bi posameznik ali skupina nadzorovala več kot polovico hash moči.

Stopnja centraliziranosti omrežij BTC, ETH in XRP

Povsem nasprotno pa je nekdaj centraliziran XRP Ledger v letu 2018 doživel veliko spremembo v smislu večje decentralizacije validatorjev, ki opravljajo nalogo potrjevanja transakcij. Podjetje Ripple, ki je v preteklosti nadzorovalo večino validatorjev na omrežju, sedaj nadzoruje le 4% vseh validatorjev omrežja XRP.

Model, na katerem temelji XRP Ledger, bo v prihodnosti vodil do čedalje večje decentralizacije omrežja, medtem, ko bodo modeli Dokaza o delu vodili k vedno bolj centraliziranemu nadzoru nad potrjevanjem transakcij.

Decentralizacija XRP Ledgerja

XRP Denarnica

Na XRP Ledgerju je trenutno več kot 1,6 milijona aktivnih XRP denarnic. Posebnost XRP je v tem, da mora vsaka aktivna denarnica vsebovati rezervo v višini 20 XRP. Rezerve v višini 20 XRP ni mogoče dvigniti z denarnice. Namenjena je preprečevanju spama na omrežju. O obvezni višini rezerve odločajo validatorji omrežja.

XRP je verjetno najboljše digitalno sredstvo, ki je bilo kadarkoli ustvarjeno.

UPORABNOST XRP

Vsak blockchain projekt, ki želi pritegniti širši krog uporabnikov, mora imeti uporabno vrednost v realnem svetu. Kriptovaluta, ki želi obstati in napredovati, mora reševati enega ali več konkretnih problemov, ki obstajajo v finančnem in gospodarskem prostoru. Kriptovalute, ki ne rešujejo konkretnih problemov in so same sebi namen, na dolgi rok nimajo možnosti za preživetje.

Za razliko od številnih drugih projektov v kripto prostoru, XRP od samega začetka rešuje zelo konkretne probleme. Primere uporabe XRP lahko razvrstimo v 3 skupine:

 • plačila (čezmejna in domača)

XRP je bil ustvarjen kot digitalno sredstvo za plačila. XRP omogoča bankam, plačilnim podjetjem in drugim finančnim institucijam vršiti čezmejne (in domače) transakcije na hitrejši, cenejši in bolj zanesljiv način od dosedanjega.

https://twitter.com/bgarlinghouse/status/994566225345724416

Trg čezmejnih plačil se meri v milijardah dolarjev dnevnega prometa, XRP pa njegovim udeležencem omogoča opravljati zanesljive transakcije v realnem času, zniževati stroške provizij, skrajševati čas transakcij in odpravlja potrebo po vezavi ogromnih denarnih sredstev na nostro-vostro računih. XRP omogoča svojim uporabnikom dosegati likvidnost na zahtevo.

 • monetizacija (mikroplačila)

Monetizacija je trend, v katerem lahko ponudniki spletnih vsebin spremenijo svoje spletno mesto ali Youtube kanal, tako da namesto oglaševanja samodejno sprejemajo mikroplačila. To je model prihodkov, ki hitro pridobiva na priljubljenosti. V tem primeru se digitalno sredstvo XRP uporablja kot metoda poravnave za model monetizacije, ki ga je razvil Coil.

 • derivati (Codius pametne pogodbe)

Trg derivatov je še velika neznanka. Nekateri menijo, da obstajajo celotni razredi izvedenih produktov, ki danes niso na voljo, ker upravljanje njihovih pogodb s sedanjo tehnologijo ni ekonomsko izvedljivo. Platforma Codius bi te pogodbe lahko avtomatizirala z nizkimi stroški, kar bi lahko ustvarilo nove izvedene produkte. Na splošno je trg izvedenih finančnih instrumentov danes največji razred sredstev na planetu. Codius podpira uporabo XRP.

POVEZAN ČLANEK: XRP v številkah