Zmote o XRP

Tehnologija, ki stoji za različnimi kripto projekti, je še vedno precejšnja neznanka za veliko večino potencialnih investitorjev, predvsem individualnih. Prevelika tekmovalnost med različnimi blockchain skupnostmi in nepoznavanje tehnologije, ki stoji za digitalnim sredstvom XRP (in Ripplovimi produkti) imata za posledico širjenja strahu, negotovosti in dvoma med investitorji v verjetno najboljše digitalno sredstvo, ki je bilo kadar koli ustvarjeno.

V nadaljevanju bomo predstavili nekatere najbolj pogoste dezinformacije, ki letijo na račun XRP (predvsem s strani Bitcoin maksimalistov), in s konkretnimi dejstvi pojasnili, zakaj te ne držijo.

ZMOTA #1

“XRP ni prava kriptovaluta.”

Definicija Blockchaina: Blockchain je nenehno naraščajoči seznam zapisov, imenovanih bloki, ki so povezani in zavarovani s kriptografijo na porazdeljeni knjigi. Vsak blok običajno vsebuje kriptografsko razpršenost prejšnjega bloka, časovni žig in podatke o transakciji.

Vse našteto velja za XRP Ledger. XRP, ki domuje na XRP Ledgerju, je čisto prava kriptovaluta.

ZMOTA #2

“XRP Ledger (blockchain) je centraliziran.”

XRP Ledger je leta 2018 stopil na pot večje decentralizacije omrežja. Za razliko od preteklih let, ko je bila večina validatorjev omrežja pod nadzorom podjetja Ripple, se je delež validatorjev podjetja v zadnjem letu močno zmanjšal. Ripple trenutno obvladuje le 4% vseh validatorjev, potrebnih za potrjevanje transakcij v omrežju.

Na drugi strani postajata nekoč decentralizirani omrežji Bitcoin in Ethereum (obe temeljita na Dokazilu o delu) čedalje bolj centralizirani. V obeh primerih nekaj največjih rudarskih bazenov obvladuje več kot 50% moči, potrebne za potrjevanje transakcij v omrežju. To postavlja omrežji BTC in ETH v položaj, kjer sta izpostavljeni 51% napadu in omogočanju dvojne porabe.

Stopnja centraliziranosti v omrežjih BTC, ETH i n XRP

ZMOTA #3

“XRP je zanič, ker se ne rudari.”

Za razliko od Bitcoin omrežja, ki temelji na Dokazilu o delu (Proof of Work) in zahteva rudarjenje za potrjevanje transakcij, XRP Ledger ne potrebuje rudarjenja za varovanje svojega omrežja.

XRP Ledger temelji na Algoritmu soglasja (Consensus Algorithm), ki ne potrebuje rudarjenja za potrjevanje transakcij. Zaradi te značilnosti, ki ne vključuje uporabe energetsko potratne tehnologije, so stroški obratovanja omrežja izredno nizki, transakcije se potrjujejo v 3 do 4 sekundah, XRP Ledger pa lahko z lahkoto obdeluje 1500 transakcij na sekundo. Bitcoin omrežje lahko potrdi le 6 transakcij na sekundo.

Na drugi strani je energetsko požrešna tehnologija omrežja Bitcoin, ki porabi za obratovanje toliko kot znaša celotna letna poraba energije držav kot sta Avstrija ali Češka.

Letna poraba energije v omrežjih BTC, ETH, VISA in XRP (zgoraj) in poraba energije po transakciji (spodaj)

Zaradi energetske neučinkovitosti in ogromne porabe naravnih virov nekatere države že razmišljajo o popolni prepovedi obratovanja rudarskih bazenov na njihovem ozemlju. Po drugi strani se nekateri rudarski bazeni soočajo z izgubo, ki jo posledica nizke cene Bitcoina na svetovnem trgu in visokih obratovalnih stroškov, potrebnih za vzdrževanje omrežja.

Konkretne številke kažejo, da je tehnologija XRP Ledgerja učinkovitejša od zastarele tehnologije, na kateri temelji omrežje Bitcoina.

ZMOTA #4

“XRP se je včasih rudaril.”

XRP se ni nikoli rudaril. Tvorci XRP so ustvarili 100 milijard XRP kovancev, ki jih ni mogoče rudariti. Del ustvarjenih XRP so podarili podjetju Ripple. Ripple je kasneje dal možnost posameznikom, da zaslužijo XRP v zameno za darovano računalniško moč različnim raziskovalnim projektom. Sodeloval je lahko vsak, ki je imel z internetom povezano napravo. Z darovanjem računalniške moči naprav, ki jih niso uporabljali, so si udeleženci pridobili točke, ki so jih kasneje lahko vnovčili za XRP.

ZMOTA #5

“XRP je kriptovaluta za banke in banke bodo propadle.”

Inovacije na področju blockchain tehnologije bodo v bližnji prihodnosti nedvomno močno spremenile finančni in gospodarski sistem, kakršnega poznamo danes. Težko pa je oceniti, v kakšni meri se bo to zgodilo in kdaj. Četudi bo bančni in finančni sektor doživel velike pretrese, bo to trajalo dlje časa zaradi veljavnih predpisov, ki obstajajo v različnih državah.

Banke imajo še vedno precejšen delež kupcev na drobno, podjetij in državnih institucij, ki bodo še naprej potrebovale njihove storitve. Poslovanje s prebivalstvom se lahko na krajši rok spremeni bolj radikalno, vendar ne smemo pozabiti, da so tudi banke skozi zgodovino doživljale spremembe in se prilagajale novim okoliščinam. Težko je verjeti, da bodo vse banke propadle in popolnoma izginile iz našega vsakdana.

Ne glede na končni izid za bančništvo, bo čezmejni plačilni promet še vedno potreben. Glavna funkcija XRP je, da predstavlja najhitrejšo in najcenejšo premostitveno pot med valutami v čezmejnem plačilnem prometu.

ZMOTA #6

“Ripple lahko zamrzne tvoje XRP kovance.”

Možnost zamrznitve na XRP Ledgerju obstaja le za izdane, nedomače kriptovalute. Izdajatelji drugih kriptovalut lahko (v kolikor se za to možnost odločijo) zamrznejo kovance, ki so jih izdali na XRP Ledgerju. Funkcija zamrznitve za XRP, ki je edina domača valuta na XRP Ledgerju, ne obstaja. Ripple ni izdajatelj kriptovalute XRP, zato ne more zamrzniti XRP kovancev njihovih lastnikov.

ZMOTA #7

“Ripple ima v lasti 99% celotne ponudbe XRP.”

Podjetje Ripple je zelo transparentno glede deleža XRP, ki ga ima v lasti. To je mogoče preveriti v četrtletnih poročilih podjetja.

Spletna stran Ledger Exposed spremlja stanje XRP denarnic v realnem času. Konec aprila 2019 je imelo 100 največjih XRP denarnic v lasti 37,99 milijona XRP oziroma 78,33 % vseh XRP v obtoku. Večina izmed 100 največjih XRP denarnic je v lasti kriptomenjalnic. Delež XRP, ki ga ima v lasti Ripple, je precej manjši od 78%, s tendenco zmanjševanja na račun deleža kriptomenjalnic, institucionalnih in individualnih investitorjev.

Ledger Exposed – Rich stats

ZMOTA #8

“Ripple lahko preplavi trg s svojo zalogo XRP.”

Da se to ne bi zgodilo, so se pri Ripple že maja 2017 zavezali, da bodo večji del XRP, ki jih ima podjetje v lasti, dali v hrambo. Dano zavezo so izpolnili decembra 2017, ko so zaklenili 55 milijard XRP na ločen, kriptografsko zavarovan račun.

Funkcija Escrow na XRP Ledgerju namreč omogoča strankam, da zaklenejo željeno količino XRP za določen čas oziroma dokler niso izpolnjeni določeni pogoji.

Ripple je s pomočjo omenjene funkcije zaklenil 55 milijard XRP s 55 ločenimi pogodbami v višini 1 milijarde XRP, ki se iztečejo vsakega prvega dne v mesecu, začenši z januarjem 2018 (mesec 0). Zadnja, 55. pogodba, se tako izteče julija 2022 (mesec 54).

Po preteku vsake izmed 55 pogodb bo odklenjena 1 milijarda XRP, s katero bo Ripple zagotavljal, da bo na trgu v vsakem trenutku dovolj razpoložljive količine XRP. Odklenjena količina XRP bo na trgu ponujena potencialnim institucionalnim investitorjem. Vso količino XRP, ki v tekočem mesecu ne bo dobila novega lastnika, bo Ripple konec meseca vrnil v hrambo, na konec rotacije (mesec 55).

Z uporabo funkcije Escrow je odpravljena vsakršna bojazen, da bi Ripple lahko preplavil trg z ogromno količino XRP, ki jih ima v lasti.

ZMOTA #9

“Ripple lahko v vsakem trenutku ustvari še več XRP.”

Ripple ne more ustvariti več XRP kovancev, ker to ne dovoljuje protokol na XRP Ledgerju. Tvorci XRP so ustvarili 100 milijard XRP in to je celotna količina XRP kovancev, ki bo kadarkoli ustvarjena. Maksimalna razpoložljiva količina XRP se pravzaprav zmanjšuje, saj se pri transakcijah sežiga majhna količina XRP, kar pomeni da je XRP deflatorna kriptovaluta.

ZMOTA #10

“Cena XRP ne bo nikoli zrasla, ker je XRP prehiter.”

Na ceno XRP vplivata ponudba in povpraševanje po XRP. Na trenutni stopnji razvoja blockchain tehnologije ima spekulativni vidik večji vpliv na oblikovanje cene kriptovalute kot pa njena uporabna vrednost. Prav uporabna vrednost (hitrost transakcij, nizki stroški transakcij, skalabilnost, likvidnost, energetska učinkovitost, partnerstva) pa je tisto, kar loči XRP od večine drugih kriptovalut. S prihodom institucionalnih investitorjev na trg kriptovalut bodo rasle potrebe po konkretnih rešitvah in uporabni vrednosti, kar je voda na mlin XRP in njeni bodoči ceni.

ZMOTA #11

“Cena XRP ne bo dosegla vrednosti X zaradi tržne kapitalizacije.”

Nemogoče je z gotovostjo napovedati, kakšno ceno bo XRP dosegel v prihodnosti. To je odvisno od ponudbe, povpraševanja in uporabne vrednosti XRP v bodočem gospodarskem in finančnem sistemu.

Napovedovanje bodoče cene XRP na osnovi podatkov spletnih strani, ki spremljajo tržno kapitalizacijo trgov kriptovalut, je nesmiselno. Tržna kapitalizacija XRP je zgolj simboličen izračun vrednosti trga XRP na podlagi njegove trenutne tržne cene in števila kovancev v obtoku.

Spremljanje tržne kapitalizacije je namenjeno predvsem potencialnim investitorjem, saj pomaga razvrstiti več kot 2000 kriptovalut po nekem kriteriju. V nobenem primeru pa ne daje odgovora na vprašanje kolikšen delež kovancev XRP v obtoku je v določenem trenutku resnično del tržne ponudbe. Velikost ponudbe in povpraševanja XRP je tisto, kar bo oblikovalo bodočo ceno XRP.

ZMOTA #12

“Ni prostora za rast cene XRP.”

Obstaja veliko prostora za rast cene XRP. Razpoložljiva količina XRP je omejena (celotna količina je 100 milijard enot) in se bo s časom zmanjševala. Po drugi strani povpraševanje po kriptovalutah raste in se bo zaradi vse večjega interesa institucionalnih investitorjev v prihodnjih letih povečevalo. V preteklih letih so bile kriptovalute predvsem predmet interesa malih, individualnih investitorjev, zato v kriptovalute še vedno ni priteklo veliko kapitala. Omejena ponudba, rastoče povpraševanje in novi načini uporabe DLT tehnologije v gospodarstvu puščajo ogromno prostora za rast cen kriptovalut, vključno z XRP.

ZMOTA #13

“Ripple hoče zatreti ceno XRP.”

Ripple je plačilno podjetje, ki uporablja blockchain tehnologijo in kriptovaluto XRP za zagotavljanje likvidnosti pri čezmejnem plačilnem prometu. Podjetje Ripple z velikimi koraki vstopa v panogo, ki ga že več kot 40 let obvladuje belgijsko podjetje SWIFT in ima več kot 10.000 partnerjev v svetu bančništva. V kolikor želi Ripple postati resen tekmec SWIFT-a, ki ima 5.000 milijard USD dnevnega prometa, mora imeti čim boljšo likvidnost, sicer bi v nasprotnem primeru njegov paradni produkt xRapid izgubil vsakršen smisel.

Pri trenutni ceni XRP (0.33 USD) in željenem premiku 15 milijard USD, bi potrebovali 45 milijard enot XRP, kar je več kot znaša celotna razpoložljiva količina XRP v tem trenutku (42 milijard enot). To pomeni, da bi Ripple pri nizki ceni XRP imel izjemno slabo likvidnost in ne bi mogel biti dostojen nasprotnik uveljavljenemu tekmecu. Nasprotno bi pri višji ceni XRP Ripple imel visoko likvidnost, saj bi z lahkoto obdeloval veliko število denarnih transakcij.

Drugi razlog za to, da si pri podjetju Ripple prizadevajo za čim višjo ceno XRP leži v tem, da imajo podjetje in njegovi zaposleni v lasti veliko količino XRP. Višja cena XRP pomeni večjo vrednost podjetja Ripple in večje osebno premoženje posameznikov, ki imajo v lasti XRP.

ZMOTA #14

“Ripple ne promovira rabe XRP.”

Ripple ima nekaj produktov , ki jih prodaja bankam in finančnim institucijam – xVia, xCurrent in xRapid. Ripplovi partnerji se samostojno odločajo, katero od naštetih rešitev bodo uporabljali pri svojem poslovanju. Prehod z enega na drugi produkt je vedno mogoč, podjetja pa se prosto odločajo, ali bodo uporabljali rešitev, ki vključuje XRP ali tisto, ki jo ne vključuje. Uporaba xRapid rešitve, kjer je uporaba XRP obvezna, dodatno znižuje stroške provizij pri finančnih transakcijah.

ZMOTA #15

“xRapid ne bo nikoli zaživel. Nihče ne bo uporabljal XRP.”

Ripplov produkt xRapid, ki omogoča njihovim uporabnikom dosegati boljšo likvidnost pri čezmejnem plačilnem prometu, je zaživel oktobra 2018. Uporabniki xRapid so že nekaj časa kriptomenjalnice Bittrex, Bitstamp, Bitso in Coins.ph ter ponudniki denarnih nakazil Mercury FX, Cuallix, SendFriend, Transpaygo, Viamericas in druga.

Pri uporabi produkta xRapid je uporaba XRP kot sredstva poravnave obvezna. xRapid ni mogoče uporabljati brez XRP.

ZMOTA #16

“XRP = Ripple.”

Nasprotniki XRP pogosto uporabljajo izraz Ripple, ko mislijo na XRP, pri tem pa zanemarjajo dejstvo, da je XRP kriptovaluta, Ripple pa tehnološko podjetje.

Iz spodnje slike je razvidno, da so v podjetju Ripple uporabljali izraz XRP za kriptovaluto XRP že mesec dni po nastanku podjetja (februar 2013). Po drugi strani pa še vedno obstajajo posamezniki, ki tudi šest let kasneje ne ločijo med izrazoma XRP in Ripple.

Bitcointalk

ZMOTA #17

“Člani XRP skupnosti so internetni boti.”

XRP skupnost je ena največjih in najbolj vplivnih skupnosti v kriptosvetu. Njeni člani niso aktivni le na Twitterju in drugih družbenih omrežjih, temveč se radi srečujejo tudi osebno. Slika spodaj prikazuje srečanji vidnih članov XRP skupnosti v Austinu (ZDA) in Amersfoortu (Nizozemska) aprila 2019.

#XRPskupnost, #XRPcommunity